Om rapporten

Møteplass datakultur er en rapport fra et medvirkningsseminar arrangert i januar 2020 med ungdom og ungdomsarbeidere fra hele landet. Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan ikke-kommersielle aktører kan tilrettelegge bedre for møteplasser for datakultur, med utgangspunkt i ungdoms ønsker og behov. På seminaret diskuterte deltakerne hva som utgjør en god møteplass for gaming og datakultur, og de bidro med sine erfaringer, behov, ideer og drømmer. I rapporten gjengis sitater fra deltakerne og oppsummeringer av funnene.

Målgruppen for denne rapporten er alle ikke-kommersielle aktører som ønsker å tilrettelegge for møteplasser for dataspillende ungdom. Rapporten er gjennomgått og kvalitetssikret av en referansegruppe bestående av deltakere fra seminaret.

Vi håper denne rapporten kan komme flere organisasjoner og personer som jobber for og med ungdom til nytte.

Prosjektgruppen ønsker å takke alle medvirkende ungdommer og ungdomsarbeidere, som har heiet på prosjektet og tatt del i utviklingen av denne rapporten. Vi ønsker også å takke Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for støtte og finansiering av prosjektet.Om organisasjonene bak prosjektet

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for 100 000 brukere, 2 500 ansatte og frivillige i 650 kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Våre medlemmer har siden spillkulturen kom til Norge på 80 tallet tilbudt ungdom tilgang på spill og spillutstyr. Mange av klubbene har også satset på dette kulturfeltet med egne spillrom og spillsatsinger og flere av klubbene står bak lokale LAN. Metodikken vår er medvirkning, og fokuset i klubbene er, og har derfor hele tiden vært, å la ungdom selv løfte frem spill- og datainteresser.

Ung kultur møtes (UKM)

UKM jobber for å fremme og utvikle ung kultur over hele landet. Det viktigste for UKM, er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet. Vi arrangerer årlige mønstringer og festivaler, i tillegg til helårig aktivitet som turneer, workshops og andre arrangement i samarbeid med andre. Vi tror på ungdom og deres evner, og vil at de som ønsker det kan involvere seg på alle plan. Ungdommene våre tas med i beslutninger både når det gjelder organisasjonens retning og spesifikke arrangementer. Datakultur bør løftes opp og frem som en kulturarena, og vi ønsker med prosjektet Møteplass Datakultur å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for inkludering av dataspill og datakultur i arbeidet med ungdom.

KANDU – Norsk Dataungdom

KANDU er en organisasjon av frivillige som arbeider for kreativ databruk og digital kultur. Vi har siden 1996 arrangert et av verdens største kreative teknologifestivaler og datatreff, The Gathering. KANDU er med sine over 7000 medlemmer en av Norges største ungdomsorganisasjoner og arrangerer, fasiliterer (forslag: legger til rette for) og fronter en rekke aktiviteter og saker over hele landet. Vi er opptatt av å fremme og styrke åpne digitale kulturarenaer der ungdom får utfolde seg på egne premisser, og vil med dette prosjektet bidra til utformingen av slike tiltak.

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, etablert i 2018 av Oslo Skateboardforening og Ungdom og Fritid, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gjennom kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy bidrar Tverga i utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Tverga ser det som en naturlig del av sitt oppdrag å engasjere seg i arbeidet med utviklingen av gode møteplasser for spillinteresserte ungdommer. Ungdom har et mangfold av interesser og erfaringene våre viser at unge etterspør møteplasser som inneholder flere aktiviteter samlet på ett sted. Fysisk aktivitet er viktig for spillinteresserte, og vi håper at gode møteplasser for datakultur også vil ligge tett på eller inkludere rom for fysisk aktivitet.