Om organisasjonene bak prosjektet

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for 100 000 brukere, 2 500 ansatte og frivillige i 650 kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. Våre medlemmer har siden spillkulturen kom til Norge på 80 tallet tilbudt ungdom tilgang på spill og spillutstyr. Mange av klubbene har også satset på dette kulturfeltet med egne spillrom og spillsatsinger og flere av klubbene står bak lokale LAN. Metodikken vår er medvirkning, og fokuset i klubbene er, og har derfor hele tiden vært, å la ungdom selv løfte frem spill- og datainteresser.

Ung kultur møtes (UKM)

UKM jobber for å fremme og utvikle ung kultur over hele landet. Det viktigste for UKM, er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet. Vi arrangerer årlige mønstringer og festivaler, i tillegg til helårig aktivitet som turneer, workshops og andre arrangement i samarbeid med andre. Vi tror på ungdom og deres evner, og vil at de som ønsker det kan involvere seg på alle plan. Ungdommene våre tas med i beslutninger både når det gjelder organisasjonens retning og spesifikke arrangementer. Datakultur bør løftes opp og frem som en kulturarena, og vi ønsker med prosjektet Møteplass Datakultur å finne svar på hvordan vi kan tilrettelegge best mulig for inkludering av dataspill og datakultur i arbeidet med ungdom.

KANDU – Norsk Dataungdom

KANDU samler over 6.000 datainteresserte ungdom i en landsomfattende frivillig organisasjon. Siden 1996 har vi arrangert en av verdens største kreative teknologifestival og datatreff, The Gathering. KANDU er en av Norges største ungdomsorganisasjoner og arrangerer, fasiliterer og fronter en rekke aktiviteter og saker over hele landet. Vi er opptatt av å fremme, styrke og åpne digitale kulturarenaer der ungdom får utfolde seg og lære på egne premisser. Våre viktigste saker er at digital kultur har rett på anerkjennelse som tradisjonell kultur, at spill er kultur, at møteplasser er viktig for datakulturen, og å synliggjøre den sosiale datakulturen som allerede finnes rundt om i landet.

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, etablert i 2018 av Oslo Skateboardforening og Ungdom og Fritid, på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gjennom kunnskap, nettverk, profesjonell veiledning og verktøy bidrar Tverga i utviklingen av aktive lokalsamfunn med attraktive møteplasser for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Tverga ser det som en naturlig del av sitt oppdrag å engasjere seg i arbeidet med utviklingen av gode møteplasser for spillinteresserte ungdommer. Ungdom har et mangfold av interesser og erfaringene våre viser at unge etterspør møteplasser som inneholder flere aktiviteter samlet på ett sted. Fysisk aktivitet er viktig for spillinteresserte, og vi håper at gode møteplasser for datakultur også vil ligge tett på eller inkludere rom for fysisk aktivitet.