Møteplass datakultur:

En rapport om ungdommens behov for flere sosiale arenaer med gaming i fokus

Dataspill er den største fritidsinteressen blant ungdom i Norge i dag. Dataspill blir ofte omtalt som en aktivitet man gjør i isolasjon. Møteplasser som fritidsklubber, bibliotek og diverse spillhus med fokus på data- og konsollspill til barn og unge viser imidlertid at det finnes både et behov og et publikum for flere sosiale arenaer med gaming i fokus.

Møteplass datakultur er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonenen Ungdom og Fritid, UKM (Ung Kultur Møtes), Tverga og KANDU (Norsk dataungdom. Målet med prosjektet har vært å undersøke hvordan ikke-kommersielle aktører kan tilrettelegge bedre for møteplasser for datakultur, med utgangspunkt i ungdoms ønsker og behov. Denne rapporten viser resultatene fra et medvirkningsseminar arrangert i januar 2020 med 80 ungdom og ungdomsarbeidere fra hele landet. Her diskuterte deltakerne hva som utgjør en god møteplass for gaming og datakultur, og bidro med sine erfaring, behov, ideer og drømmer.